Covent Garden development, Covent Garden, United Kingdom. Architect: na , 2016.

Detail of study. Covent Garden development, Covent Garden, United Kingdom. Architect: na , 2016.